Har du koll på lönekartläggning?

15 feb 2024

Jag älskar lönekartläggningar! 

Och ja, jag vet att jag kanske inte är ett representativt exempel för de flesta men faktum är att de allra flesta av mina kunder ändrar uppfattning om arbetet efter våra samarbeten. Från att först upplevt det som svårt, krångligt och tidskrävande ser man att det inte alls behöver vara så. För mig är det viktigt att arbeta syftesdrivet och strukturerat och kombinerat med ett användarvänligt verktyg blir arbetet relativt enkelt, effektivt och faktiskt roligt!

Det är aldrig för sent att ta tag i årets lönekartläggning, om du inte redan gjort det. Lönekartläggningen ger viktiga insikter i lönesättningen i stort och ger därför ett väldigt användbart underlag i lönerevisionen. Dessutom och det allra viktigaste – genom lönekartläggningen kan ni identifiera, analysera och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader kopplat till kön.

Men! Det finns en hel del missförstånd i arbetet med lönekartläggning. Några av de vanligaste jag stöter på är:

Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivare med 10 anställda eller fler genomför en lönekartläggning. 

Nej, det stämmer inte – ALLA arbetsgivare ska genomföra en lönekartläggning.

Man behöver bara analysera lönerna mellan kvinnor och män i lika arbeten.

Nej så är det inte heller. Lagen kräver att man ska bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika ELLER likvärdigt arbete har ett samband med kön. Det innebär i sin tur att man måste göra en arbetsvärdering för att bedöma kraven i olika arbeten för att etablera om de är likvärdiga eller ej.

Man behöver bara göra lönekartläggningar var 3e år.

Nix – stämmer inte heller. Lagen kräver att arbetsgivare gör årliga lönekartläggningar.

Med kartläggningen och analysen är vi klara.

Inte riktigt, lagen kräver också att en kartläggning och analys görs av de bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen.

Låter det krångligt? Det behöver det inte vara, jag lovar! Med metodiken och verktyget vi på Lönelotsarna använder blir arbetet tydligt, verksamhetsnära och effektivt för att kunna utveckla lönesättningen i verksamheten i en mer jämställd riktning.

Behöver du stöd i din lönekartläggning är du varmt välkommen att höra av dig!