Rådgivning

Rådgivning till dig med ansvar för mångfalds- och inkluderingsarbetet

Jag erbjuder rådgivning och stöd till dig som leder mångfalds- och inkluderingsarbetet i din organisation och kan hjälpa till med:

 • Att sätta vision och syfte med arbetet
 • Strategi, prioriteringar och handlingsplan
 • Nulägesanalys: datainsamling, enkäter, processgranskningar
 • Målsättningar och uppföljning
 • Förändringsledning och kommunikation
 • Metoder, verktyg och tips

Rådgivningen utformas efter behov och kan ges individuellt eller i grupp, tex med en arbetsgrupp med ansvar för arbetet.

Rådgivning till dig som chef och ledare

Jag erbjuder också rådgivning till dig som chef och ledare. Det är ofta värdefullt att bolla funderingar, frågor eller utmaningar med en objektiv part för att hitta vägar framåt, samtidigt som du ökar din kunskap och ditt självförtroende att leda olika individer och grupper på ett inkluderande sätt. Rådgivningen utformas utifrån behov och kan tex handla om:

 • Kunskapshöjande pass kring olika mångfalds- och inkluderingsområden
 • Inkluderande möten
 • Ta emot och ge feedback och bygga en feedbackkultur
 • Diskutera specifika frågor och situationer som uppstår i vardagen
 • Psykologisk trygghet i teamet

Genom best practices, aktuell data och trender inom området och mina egna erfarenheter, anpassar jag stödet utifrån dina behov för att säkerställa att rådgivningen är meningsfull och verksamhetsnära.