Föreläsningar och workshops

Här nedan hittar du populära ämnen som alla kan levereras som föreläsning, workshop eller längre utbildning.

Olika organisationer har olika behov så om du inte hittar just det du tänkt dig eller är osäker på vad ni behöver, är du varmt välkommen att höra av dig så diskuterar vi vad ni har för behov och möjliga insatser.

Alla insatser är interaktiva med tillfällen för reflektion och dialog.

1

Mångfald & inkludering – vad, varför & hur?

Att bygga organisationer som präglas av mångfald och inkludering är något som det pratas mycket om idag. Men vad innebär egentligen de olika begreppen, hur hänger de ihop och hur bygger vi inkludering i praktiken? Den här föreläsningen passar särskilt bra om ni är i början av er resa och behöver bygga kunskap, öka medvetenheten samt få igång en intern dialog om nästa steg.
.

​Innehåll:
 • Vad är mångfald och inkludering och varför är det så viktigt? Vi reder ut begreppen och utforskar hur de tar sig uttryck och förhåller sig till varandra
 • Unconscious bias och omedvetna preferenser – så fungerar hjärnan och det här blir konsekvenserna med exempel på vanliga bias och hur de påverkar oss
 • Vad säger forskningen om effekterna av mångfald och inkludering?
 • Kännetecken för inkluderande organisationer och hur individer kan ta ansvar och bidra till förändring i sin vardag
 • Medskick och tips för att ta frågorna vidare på ett individuellt och organisatoriskt plan

2

Inkluderande ledarskap i praktiken

När det gäller mångfald och inkludering är det tydligt att om inte ledare lever som de lär, kan vi inte förvänta oss att saker och ting förändras. Men hur ser ett ledarskap ut som främjar inkludering i gruppen och organisationen? Tillsammans utforskar vi vilka beteenden, aktiviteter och perspektiv som du som ledare kan ta dig an för att bli mer inkluderande och därmed öka möjligheterna till att varje enskild individ kan nå sin fulla potential.
.

​Innehåll:
 • Vad är mångfald och inkludering och varför är det så viktigt? Vi reder ut begreppen och utforskar hur de tar sig uttryck och förhåller sig till varandra
 • Vad säger forskningen om effekterna av mångfald och inkludering?
 • Unconscious bias och omedvetna preferenser – så fungerar hjärnan och det här blir konsekvenserna med exempel på vanliga bias och hur de påverkar oss
 • Inkluderande ledarskap i praktiken – egenskaper och beteenden för det inkluderande ledarskapet
 • Best practices från andra ledare och organisationer
 • Medskick och tips för att ta frågorna vidare på ett individuellt och organisatoriskt plan

3

Vi vet varför, nu är det dags för HUR!

Business caset är tydligt: organisationer som präglas av mångfald och inkludering är mer lönsamma, innovativa och produktiva. Men många organisationer har fortsatt en lång väg att gå när det gäller arbetet med jämställdhet, mångfald och inkludering. Det är dags att utmana oss själva för att lyckas med kompetensförsörjningen, bygga organisationer i vilka kompetenta medarbetare vill stanna kvar och med ledare som har kompetens att leda mångfald och främja inkludering. Vi vet varför – nu är det dags för hur!
.

​Innehåll:
 • Omvärldsbevakning: hur långt har vi egentligen kommit när det gäller mångfald och inkludering?
 • Unconscious bias och omedvetna preferenser: fallgropar och konsekvenser
 • Organisationers ’inkluderingsmognad’: var befinner ni er?
 • Struktur och process för ett långsiktigt och resultatdrivet arbete med mångfald och inkludering
 • Pusselbitarna för en inkluderande miljö och hur man ’gör’ inkludering som individ
 • Nästa steg: medskick och tips för att ta frågorna vidare på ett individuellt och organisatoriskt plann

4

En inkluderande teknikbransch – nu eller aldrig!

Tech står inför en enorm utmaning kopplat till kompetensförsörjning och kämpar samtidigt med att öka mångfalden. Varför är det så svårt och hur kan den ekvationen lösas? Att ta sig an arbetet med mångfald och inkludering inom tech kräver ett mod och nytänk och inte minst kunskap om de avgörande pusselbitar som krävs för att bygga en mer inkluderande tech-bransch.

Innehållet baseras på min rapport ‘’En inkluderande teknikbransch – nu eller aldrig!’’ samt data och omvärldsbevakning inom området.

.

​Innehåll:
 • Mångfaldsläget i teknikbranschen idag och utvecklingen över tid
 • Utmaningar och lösningar: best practices, aktiviteter och fokusområden som ger resultat
 • Wild cards och innovativa lösningar

5

Härskartekniker, makt och arbetsmiljö

Går du någonsin ut från möten med en känsla av misslyckande eller att du inte alls uppnådde det du ville? Kanske känner du dig dum eller att du missat något viktigt som alla andra verkade känna till? Anledningen kan vara att du har blivit utsatt för härskartekniker, en vanlig form av maktutövande.
.

​Innehåll:
 • Vad är makt?
 • Härskartekniker och strategier för att identifiera och hantera dem
 • Hur du kan stötta kollegor som utsätts
 • Tips och råd för att bidra till en bättre arbetsmiljö

6

Jämställda och icke diskriminerande löner

Diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att arbeta för jämställda och icke diskriminerande löner men trots det går förändringstakten mycket långsamt, först år 2048 kommer lönerna i Sverige vara jämställda. Men det kan vi tillsammans förändra genom att öka kunskap och utveckla processer för ett mer rättvis utfall för alla anställda.
.

​Innehåll:
 • Omvärldsbevakning: hur ser det ut i Sverige vad gäller löne- och inkomstgapet mellan olika grupper på arbetsmarknaden?
 • Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder: vad innebär det att arbeta med ett icke diskriminerande perspektiv i lönesättning utifrån alla sju diskrimineringsgrunder?
 • Unconscious bias och lön: vad är unconscious bias och omedvetna preferenser och vilka är fallgroparna när det gäller lönesättning?
 • Rutiner och verktyg för jämställd och icke diskriminerande lönesättning

7

Mångfald och inkludering i styrelserummet

Arbetet med mångfald och inkludering behöver styras och ledas från toppen, av ledare i organisationen men självklart också av styrelsen. Genom att sätta strategi, mål och förväntningar i styrelserummet blir det tydligare för VD och ledningsgrupp att och hur de ska leda arbetet i det operativa. För det behöver styrelsen ha kunskap och verktyg.
.

​Innehåll:
 • Mångfald och inkludering – definitioner och begrepp
 • Vad säger forskningen om mångfald- och inkluderingsarbetets organisationseffekter
 • Styrelsens roll i arbetet
 • Varför är mångfald och inkludering viktigt i er organisation?
 • Nyckeltal, uppföljning och styrning för mångfald- och inkluderingsarbetet
 • Tips och medskick för vägen framåt