Lönekartläggning

Vill du som arbetsgivare göra en mycket konkret insats för att bygga en mer jämställd organisation?
Då är det dags att göra en lönekartläggning!

Du vet säkert att det i Diskrimineringslagen finns ett krav att arbetsgivare årligen ska genomföra en lönekartläggning. Men förutom ett lagkrav är lönekartläggningar också en viktig del i att utveckla en mer jämställd och inkluderande organisation.

Genom att genomföra en lönekartläggning får du inte bara en rättvis lönesättning utan också värdefulla insikter som kan förbättra rekrytering, kompetensutveckling och medarbetarsamtal.

Många arbetsgivare upplever lönekartläggningar som något krångligt och svårt. Men det behöver det inte vara!

Med min långa erfarenhet av lönekartläggningar och som certifierad Lönelots kan jag lotsa dig genom din lönekartläggning på ett effektivt och strukturerat sätt.

Lagkravet

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare årligen göra en lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska också dokumentera arbetet med lönekartläggningen. Enligt lagen ska arbetsgivare kartlägga och analysera:

  • Bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor.
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika.
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt.

Och etablera ifall det finns ett osakligt direkt eller indirekt samband med kön.

Analys Lönelots

Analys Lönelots är ett användarvänligt och helt kostnadsfritt verktyg för arbetsvärdering och lönekartläggning. Analys Lönelots tillhandahålls av oss på Lönelotsarna sedan 2018 då vi tog över det från Diskrimineringsombudsmannen. Läs mer om Analys Lönelots på Lönelotsarnas hemsida.