Fem frågor för att komma igång med ert inkluderingsarbete

1 feb 2024

Vill du komma i gång med din organisations inkluderingsarbete? Bra! Men det kan vara svårt att veta var man ska börja, så här kommer fem frågor ni kan reflektera kring för att komma i gång på ett genomtänkt sätt.

1. Vad är ert varför?

Att etablera ett tydligt ’varför’ ni vill arbeta med jämställdhet, mångfald och inkludering är avgörande. Kanske är det för att mer effektivt uppnå era mål, göra bättre affärer, utföra ert uppdrag bättre eller bygga en bättre organisation. Andra aspekter som kan vara värdefulla att fundera över är:

  • Säkra upp kompetensförsörjning
  • Möta upp mot kunders behov och krav
  • Säkra kreativitet, kvalitet och effektivitet
  • Leverera på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället, ägare mfl
  • Bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke
  • Bli en bättre arbetsgivare

Det viktiga är att ert varför är kopplat till er verksamhet och era värderingar. Detta blir er kompass genom arbetet.

2. Vilka äger arbetet?

Kanske du som läser det här arbetar inom HR eller har ett stort engagemang för inkludering. Oftast är det just personer som du som tar tag i och driver de här frågorna. Och det är fantastiskt – var skulle vi vara utan er?! MEN – du kan inte själv bära ansvaret. Ägarskapet och ansvaret eller ’accountability’ för arbetet bör sitta hos VD/ledningsgrupp. Och en viktig nyckel här är att synen på det här arbetet inte kan vara en ’nice to have’ eller något mjukt och fluffigt som sitter vid sidan av den ordinarie verksamheten, utan att det är lika viktigt som alla andra verksamhetsområden och förhoppningsvis också ett fullt integrerat arbete. 

3. Finns viljan? På riktigt?

Finns det en genuin vilja att ta tag i de här frågorna? Eller är det mer att ni känner att ni ska göra det för att ni borde, kanske för att alla andra verkar prata om det? Och hellre än att göra något halvhjärtat är det bättre att i sådant fall backa och återkomma till frågorna vid en senare tidpunkt. Och det är helt okej – det här arbetet kräver en massa av er som organisation, och det kan vara så att ni behöver fokusera på annat just nu. Men låt det inte sopas under mattan helt utan se till att plocka upp det igen. 

4. Kommer det tillgängliggöras tid och resurser?

Ofta drivs det här arbetet av engagerade och passionerade personer i organisationen. Och ofta gör de det utöver sitt vanliga arbete. Så man gör det jobb man är anställd för men dessutom tar man på sig det här arbetet utöver sin roll, vilket innebär en ökad arbetsbörda. Dessutom finns nästan aldrig budget avsatt för arbetet. Vill ni arbeta med det här så säkra upp tid, budget och andra resurser som behövs. Och för de som driver det praktiska arbetet – se till att de då får något annat borttaget från sitt ansvarsområde.

5. Vad är ert nuläge? 

Precis som med all annan verksamhet behöver mål sättas för vart ni vill nå. Men för att sätta mål måste vi veta var vi befinner oss. Därför behövs en nulägesanalys. Det handlar om att inte dra igång massa initiativ och aktiviteter, utan att ta tiden att ta reda på ert nuläge utifrån olika parametrar. Här kan du läsa mer om just nulägesanalysen. 

Finns det något i den här listan som du kan ta vidare i din organisation?