Har du realistiska förväntningar på ditt mångfald- och inkluderingsarbete?

1 maj 2024

Otaliga är de organisationer jag träffar som har startat ett nätverk, ett mentorsprogram eller ett utbildningsprogram. Oftast riktade mot en underrepresenterad grupp. Eller så har man anlitat en inspirationsföreläsare. Som blir som ett tomtebloss i mörkret. Och så känner man att – nu är vi är klara!

Men, även om det kan vara bra insatser, är det vad ni behöver?

Utmaningen jag möter hos många är att man tar till insatser som kanske inte alls är relevanta för det läge man befinner sig i. Utan att veta var ni befinner er är det nästan omöjligt att sätta in rätt insatser och driva förändring. För det är ju förändring vi vill åt, eller hur?!

Så var befinner sig just din organisation?

Förutom att göra en bra nulägesanalys, tex utifrån att samla in HR-data, genomföra en enkät och granska processer och deras utfall, är det värdefullt att fundera över er mognad i mångfald- och inkluderingsarbetet.

Deloitte pratar om fyra mognadsnivåer i artikeln The diversity and inclusion revolution från 2018. Jag har fritt översatt och illustrerat dem i bilden här. De fyra nivåerna går från ’programmatic’ eller programstyrt, till ’integrated’ dvs ett integrerat arbete. I artikeln pratar man också om hur det sker ett skifte mellan nivå två och tre, en slags brytpunkt där man som organisation verkligen börjar arbeta på ett mer ledarlett, integrerat och brett sätt. De mognare organisationerna har också förstått värdet av ’diversity of thinking’ och hur det berikar beslutsfattande, ledarskap, kultur mm.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, design

Automatiskt genererad beskrivning

Visst kan ett nätverk, mentorprogram eller föreläsare vara bra insatser, men är det de aktiviteterna som kommer leda till den förändring ni vill åt?

Genom att fundera över var ni befinner er idag blir det tydligare vilka åtgärder och insatser som faktiskt kommer leda till en förflyttning.

Vill du ha hjälp med att identifiera ert nuläge eller diskutera er mognad, är det bara att höra av dig!