Hur kan du veta om din medarbetare eller kollega känner sig inkluderad?

1 maj 2022

Ibland när jag föreläser för chefer och medarbetare och vi utforskar vad begreppet inkludering innebär, dyker den frågan upp. Och ja hur kan man egentligen veta det?

Svaret är lika enkelt som genialt! Fråga!

Ibland ser jag att man komplicerar saker och ting och tror att inkludering är någon diffus och fluffig grej som bara liksom finns eller inte. Men det är ju genom våra handlingar, ofta små men så betydelsefulla handlingar, som vi bidrar till att en individ känner sig inkluderad. Att säga hej, att synliggöra någon i ett möte, att fråga hur någon mår när man ser att allt kanske inte är okej och att vara respektfullt intresserad av andra.

Jag brukar ge tipset att FRÅGA – LYSSNA – LÄRA.

FRÅGA till exempel:
Känner du dig del i gemenskapen? På vilket sätt?
Känner du dig trygg att bidra med dina perspektiv och idéer?
Upplever du några hinder för att du ska kunna vara dig själv och utvecklas här?
Händer det att du känner dig exkluderad?

De här frågorna ställer krav på dig, särskilt om du är chef. För att dessa frågor ska fungera måste det finnas tillit och förtroende. Om din medarbetare inte vill besvara frågorna får du gå till dig själv och fundera varför det är så.

Att LYSSNA handlar om att vara närvarande, fokuserad och med ett öppet sinne. Visa att du vill förstå och reflektera sedan över vad du hört utan att döma.

Slutligen, prioritera tid för att LÄRA dig mer om olika perspektiv – läs på för att bygga kunskap och en ökad förståelse för andras upplevelser utifrån deras bakgrund eller synsätt genom litteratur, poddar, filmer och mer.

Vilka tips har du för att ta tempen på inkludering i din organisation?