Grattis alla män som är chef!

1 apr 2022

I Unionens senaste lönestatistik läser jag att medellönen för män som är chef är 56 620 kr och medellönen för kvinnor som är chef är 49 490 kr. Visst är det helt orimligt att det ska skilja så pass mycket mellan kvinnor och män i chefsposition? Den här löneskillnaden är orättvis i det dagliga men ger ju också långtgående effekter på kvinnors och mäns livsinkomst.

När jag stöttar mina kunder i lönekartläggning är det relativt vanligt att vi etablerar att olika chefsroller som tex It-chef, HR-chef och Ekonomichef, har likvärdiga krav men löneskillnader finns ändå allt som oftast.

Så till dig som sätter lön för chefer, fundera över de här frågorna:

  • Hur ser lönerna ut på chefsnivå ut i din verksamhet? Sätts lön på ett genomtänkt, systematiskt och konsekvent sätt?
  • Hur värderar ni olika verksamhetsområden? Anses IT och Sälj vara viktigare än tex HR, Ekonomi eller Operations? Och i sådant fall, varför?
  • Ser du till att en arbetsvärdering genomförs regelbundet så att ni kan etablera likvärdiga krav i olika befattningar inklusive chefsroller?
  • Ser du till att ni genomför lönekartläggning årligen så att ni kan identifiera eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika och likvärdiga arbeten?

Behöver du hjälp med jämställd och icke-diskriminerade lönesättning är du varmt välkommen att höra av dig!