Inkluderande rekrytering i praktiken

1 maj 2023

Tycker du att det är svårt att hitta rätt kompetens när du ska rekrytera? Då är du är inte ensam. I en undersökning från Tillväxtverket uppgav 28% av små och medelstora företag i Sverige att svårigheten att hitta arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt. I mitt arbete med företag och organisationer hör jag också ofta att det är svårt att hitta den kompetens man söker. 

Men kan en del av utmaningen att hitta kompetens bero på våra rekryteringsprocesser? Och hur kan inkluderande rekrytering möta utmaningarna?

På en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad är rekryteringsprocessen helt avgörande. Det är genom den som du som arbetsgivare kan hitta nycklarna för att attrahera och rekrytera den kompetens du behöver och på så sätt kunna bygga en hållbar organisation för framtiden. Samtidigt finns många fallgropar. Våra omedvetna fördomar och preferenser kan bland annat påverka hur vi utformar kravprofiler, intervjuar och utvärderar kandidater och kan i värsta fall leda till exkluderande och diskriminerande rekryteringsprocesser.

För att skapa en mer inkluderande rekrytering rekommenderar vi att se över de här fem områdena:

1. Rekrytera inte ensam

Olika perspektiv berikar våra beslut, så också i rekryteringsprocessen. Bjud in några kollegor, till exempel medarbetare, HR eller andra chefer, att vara delaktiga i rekryteringen. De här personerna kan bli ditt stöd och bollplank genom arbetet för att säkerställa en mer inkluderande, genomtänkt och transparent rekrytering. Du kan till exempel bolla kravprofil med dem, be dem se över cv och ansökningar som kommer in eller delta i intervjuerna.

2. Ställ relevanta krav

Kravbilden är den röda tråden genom rekryteringsprocessen så det är viktigt att du lägger ned tid på att utforma relevanta och tydliga krav. Börja gärna med ett tomt papper och fundera noga igenom vilka krav som verkligen krävs för den aktuella tjänsten. Ställ motiverade, relevanta och tydliga krav. Våga utmana dig själv i att begränsa antalet krav. Fundera över på vilka sätt du hämmar kandidatpoolen om du till exempel alltid kräver flytande och perfekt svenska för alla roller.

3. Skriv en inkluderande annons

Fundera över vilket språk du använder i annonsen och undvik könskodade ord som kan medföra att kandidater av endera kön väljer att inte söka. Undvik också företagsspecifika förkortningar i texten som externa kandidater inte känner till. Syntolka alltid eventuella bilder och skriv texten på ett lättillgängligt och tydligt sätt.

4. Ställ sakliga frågor

Förbered dig inför intervjun genom att bestämma vilka frågor som bäst kommer att validera kandidatens kompetens kopplat till kraven för tjänsten. Det är också så viktigt att undvika personliga frågor som till exempel vad för familj kandidaten har, om hen ska skaffa barn eller om hens intressen. Personliga frågor och svar på dem blir en fallgrop för att våra omedvetna preferenser och magkänsla, och påverkar oss att tycka bättre om vissa än andra.

5. Ge en bra introduktion till nyanställda

För en nyanställd kan ett fint välkomnande göra stor skillnad den där första dagen på jobbet. Förbered dig genom att planera in tillräckligt med tid för att välkomna medarbetaren, presentera hen på ett genomtänkt sätt till kollegorna, arbetsuppgifterna och organisationen. Det är också väldigt värdefullt om ni kan ge den nyanställda ett välkomst-kit med praktisk information och vägledning.

Om du följer de här stegen för inkluderande rekrytering, kommer du inte bara öka chanserna att attrahera och rekrytera personer med den kompetens du söker, du kommer också att bygga en mer mångfaldsrik organisation. Tar du sedan tillvara på den mångfalden genom ett inkluderande förhållningssätt kommer du få en mer innovativ, lönsam och smart organisation på köpet!