Att fråga eller att inte fråga, det är inte frågan!

1 jan 2023

När organisationer kontaktar mig och antingen vill starta upp sitt mångfaldsarbete eller ta ett omtag, brukar jag fråga dem var de befinner sig idag. Det kan vara tex utifrån data som representation på olika nivåer i organisationen eller medarbetares upplevelser av inkludering. Data brukar de flesta kunna få fram relativt enkelt men hur medarbetare upplever arbetsmiljön kan inte alla alltid svara på.

Ett av de viktigaste sätten att ta reda på hur era medarbetare mår och upplever organisationen är att helt enkelt fråga dem. För utan att fråga, hur ska vi kunna veta? 

Det finns olika sätt att ta reda på medarbetares upplevelser, till exempel i en enkät, i medarbetarsamtal, i fokusgrupper eller i teammöten.

Men en enkät eller ett antal frågor man ställer i nästa teammöte kan inte vara en enskild insats i sig utan behöver vara en del av ett strukturerat och genomtänkt arbete med mångfald och inkludering. man göra så är det också viktigt att man verkligen tar sig tid att noga tänka igenom och planera arbetet i stort. Det vill säga – vad är syftet med mångfalds- och inkluderingsarbetet, varför gör man enkäten, hur kommer man följa upp, och vad förväntas av medarbetare och ledare. Sedan är det superviktigt att kommunikation görs på ett genomtänkt sätt, så att medarbetare:

1. Förstår syftet med enkäten

Här ställs det krav på dig som vill genomföra enkäten att ta dig tid att etablera ett tydligt syfte med varför ni överhuvudtaget ska genomföra en enkät. Syftet bör också tydligt hänga ihop med ert arbete och ambitioner inom området i stort.

2. Har en grundläggande förståelse av de områden som enkäten kommer handla om

Det kan göras genom kommunikation eller kanske en föreläsning för att säkerställa en bra utgångspunkt att de flesta förstår de olika begreppen och vad som efterfrågas i enkäten.

3. Vet hur resultatet ska följas upp på

Det är SÅ viktigt att etablera redan i förväg exakt HUR ni ska följa upp på resultatet. Och det innebär att ni måste ställa frågor i enkäten som ger er ’actionable insights’, dvs att de svar ni får leder till insikter för att kunna agera.

4. Känner sig trygga att enkäten är anonym och frivillig

Var supertydliga med att en sådan här enkät är anonym och använd då också verktyg eller leverantörer som kan säkerställa anonymitet. Det kommer leda till att era medarbetare känner sig trygga och vågar vara ärliga i sina svar.

Behöver du hjälp med att planera och genomföra en enkät är du välkommen att höra av dig.