Jobbar du med mjuka eller hårda grejor?

8 mar 2024

Idag firar vi de framsteg som gjorts sedan Internationella kvinnodagen instiftades för drygt 100 år sedan och jag känner en stor tacksamhet till alla som gått före. Men mycket arbete kvarstår, tex vår syn på olika typer av arbete och löneläget på arbetsmarknaden. Min önskelista för årets kvinnodag är därför:

  • Alla slutar prata om mjuka eller hårda arbeten. I mitt arbete är det uppenbart att kvinnodominerade arbeten i organisationer speglar det vi ser på arbetsmarknaden i stort, dvs att många ser på arbeten i vilka fokus är på människor, administration eller service, som ’mjuka’ och därmed mindre viktiga. Och mindre viktiga jobb får lägre lön.
  • Alla inser att kvinnor inte ska ha lägre lön för att det ger positiva effekter på budget. I en majoritet av lönekartläggningarna jag gör identiferar vi att kvinnor har lägre lön än män och att det blivit så i samband med rekrytering. Kvinnor tenderar att begära lägre ingångslön än män och får det också av arbetsgivare, medan män tenderar att begära högre lön och också får det. Att en arbetssökande begär lägre lön ses då som något positivt för arbetsgivaren att hålla nere kostnaderna. Men till vilket pris?
  • Alla förstår att resultat inte är något fristående. En vanlig situation är att HR-chef (nästan alltid kvinnodominerad) har avsevärt lägre lön än exempelvis IT-chef (nästan alltid mansdominerat). VD brukar hänvisa till skillnaden med argumentet att resultatansvaret är avgörande. Men kan vi verkligen skilja resultatet från de resurser vi har, vilket i många fall handlar om… medarbetarna? Trots allt heter det Human Resources, och HR-chefen har ett avgörande ansvar för detta, särskilt i större organisationer.

Vi bara måste öka förändringstakten men inom många områden står det stilla eller till och med går bakåt, tex arbetar kvinnor gratis från kl 16.12 jämfört med män, kvinnor tar ut betald och obetald föräldraledighet i avsevärt större utsträckning än män och kvinnors disponibla livsinkomst skiljer sig med 6,3 miljoner jämfört med män.

Hur jobbar du för ekonomisk jämställdhet?