Förändringsprogram

Att arbeta med mångfald och inkludering kräver olika typer av insatser beroende på varje enskild organisations behov och utgångspunkt. Mina förändringsprogram riktar sig till er som bestämt er för att ta ett ordentligt grepp om frågorna och jobba strukturerat och integrerat.

Att arbeta med mångfald och inkludering kan vara utmanande. Det är stora frågor som kräver olika typer av insatser beroende på varje enskild organisations behov och utgångspunkt. En föreläsning eller workshop kan ofta fungera som ett väldigt bra startskott eller för att injicera ny inspiration och kunskap, men för att få till ett mer hållbart arbete rekommenderas att arbeta strukturerat och långsiktigt.

Mina förändringsprogram riktar sig till er som bestämt er för att ta ett ordentligt grepp om frågorna och jobba strukturerat och integrerat.
Programmen består av moduler som rekommenderas att genomföras under en 6-12 månadersperiod. Modulerna är 3-3,5 timmar vardera och arbetsuppgifter genomförs mellan tillfällena.

Vill du veta mer om hur förändringsprogrammen är utformade? Välkommen att höra av dig!

1

Mångfald och inkludering – arbeta strukturerat för hållbara resultat

Syftet med det här programmet är att etablera en gemensam kunskapsbas, identifiera utmaningar och möjligheter, ta fram en handlingsplan och följa upp på arbetet. Programmet riktar sig till organisationer som antingen inte arbetat alls med frågorna eller som kanske gjort lite olika insatser som tex föreläsningar eller någon workshop. Det funkar också bra för organisationer som kanske stött på utmaningar på vägen och behöver hjälp att identifiera vägen framåt.

Modul 1: Mångfald och inkludering: vad och varför?

Vi reder ut begreppen mångfald och inkludering och hur de förhåller sig till varandra, tittar på forskning kopplat till effekterna av mångfald- och inkluderingsarbetet, utforskar hur unconscious bias kan ställa till det, samt har en dialog kring ert ’varför’.

Modul 2: Den inkluderande organisationen

Kännetecken för en inkluderande organisation med fokus på organisation, processer, ledarskap och arbetsmiljö. Diskussion kring utmaningar och möjligheter och vilka områden nulägesanalysen ska innehålla.

Modul 3: Nulägesanalys och handlingsplan

Diskussion kring nulägesanalys utifrån specifika områden. Dessa kan vara HR-data, löneinformation, processer som rekrytering, talent management mm, enkätunderlag mm.  Identifiera fokusområden, prioriteringar och förutsättningar för handlingsplan framåt.

Modul 4: Uppföljning

Handlingsplanen följs upp och eventuella utmaningar diskuteras. Eventuella nya arbetsområden identifieras.

2

Modul 1: Mångfald, inkludering och de osynliga (och synliga hindren)

Vi reder ut begreppen mångfald och inkludering och hur de förhåller sig till varandra. Vi lär oss mer om hur hjärnan fungerar och vad unconscious bias är samt vilka fallgropar de kan leda till i rekryteringsprocessen. Diskussion utmaningar och förhoppningar/mål med programmet.

Modul 2: Den inkluderande rekryteringsprocessen

Den inkluderande rekryteringsprocessen i utformning av krav och annons, intervju och kandidatutvärdering. Tillsammans kartlägger vi rekryteringsprocessen i er verksamhet och identifierar eventuella processhinder men också vad som fungerar väl.

Modul 3: Handlingsplan och uppföljning

En handlingsplan tas fram utifrån målsättningar och kartläggningen med mål och tidsramar.

Modul 4: Uppföljning

Handlingsplanen följs upp och eventuella utmaningar diskuteras. Eventuella nya arbetsområden identifieras. 

Inkluderande rekrytering i praktiken

Rekryteringsprocessen är ett otroligt viktigt område när man vill arbeta för en ökad mångfald i sin verksamhet och i grund och botten gäller det att man rekryterar kompetensbaserat och inte begränsar sig genom exkluderande processer och beteenden. Det här programmet syftar till att på ett verksamhetsnära och relevant sätt bygga kunskap, identifiera hinder och utveckla er rekryteringsprocess i en mer inkluderande riktning.

3

Inkluderande ledarskap

När det gäller mångfald och inkludering är det tydligt att om inte ledare i organisationen lever som de lär, kan vi inte förvänta att saker och ting förändras. Men hur ser ett ledarskap ut som främjar inkludering i gruppen och organisationen? I det här programmet får deltagare kunskap, insikter, verktyg och metoder för att förstå innebörden och relevansen av inkluderande ledarskap för att kunna utveckla sitt ledarskap. Tillsammans utforskar vi vilka beteenden, aktiviteter och perspektiv som du som ledare kan ta an dig för att bli mer inkluderande och därmed öka möjligheterna till att varje enskild individ i ditt team, kan nå sin fulla potential.

Modul 1: Mångfald och inkludering: vad, varför och hur?

Vi reder ut begreppen mångfald och inkludering och hur de förhåller sig till varandra och tittar på forskning kopplat till effekterna av mångfald- och inkluderingsarbetet. Deltagarna får också etablera sitt eget personliga ’varför’. 

Modul 2: Inkluderande ledarskap - beteenden och kompetenser

Vi tittar på vad inkluderande ledarskap egentligen är och hur det kompletterar eller skiljer sig från andra ledarskapsmodeller, vilka beteenden och egenskaper som krävs för att vara en inkluderande ledare med reflektion och dialog kring deltagarnas syn på sitt ledarskap.

Modul 3: Det interna perspektivet: självledarskap och omedvetna fördomar

Självledarskap och hur man kan identifiera och använda sina resurser i sitt ledarskap. Vi utforskar också hur omedvetna fördomar och preferenser påverkar ledarskapet och lösningar för att leda så inkluderande som möjligt.

Modul 4: Det externa perspektivet: samhälle, normer och förväntningar

Ledare verkar inte i ett vakum utan måste förhålla sig till organisation och externa faktorer. I denna modul identifierar vi vilka hinder som finns och hur man kan hantera dem på ett hållbart sätt. 

Modul 5: Vägen framåt

Sammanfattande diskussioner, key takeaways och erfarenhetsdelning. Deltagarna arbetar klart sina individuella handlingsplaner och presenterar för varandra.